Jednotný firemní styl

Vytváříme firemních logotypy a vizuální identitu našich klientů. Klademe důraz na celkové vyznění značky, na její zapamatovatelnost a originalitu. Firemní styl (corporate design) je tvořen nejen samotným logotypem, ale celým souborem pravidel pro jeho praktické použití.

Tzv. grafický manuál se obvykle tvoří současně s logotypem, ale je možné ho vytvořit i dodatečně - k již existujícímu logotypu. Poměrně žádané jsou i úpravy starších logotypů (tzv. redesign) a jejich modernizace při zachování základních prvků. I v těchto případech obvykle vytváříme celý grafický manuál. Za 20 let činnosti vyšla z naší dílny více než stovka logotypů, některé z nich dnes patří k obecně známým značkám.

  • Design & redesign logotypů, symbolů, značek
  • Grafické manuály a logomanuály
  • Aplikace corporate designu v praxi
  • Poradenství v oblasti firemního grafického designu